Tenant Representation is our business

Értékek

Felelősség

A Procházka & Partners társaság elsőrendű értéke a kliens érdekeivel szembeni felelősség. Megtaláljuk számára a lehető legelőnyösebb megoldást, a társaság igényeit szem előtt tartva, továbbá védjük érdekeiket harmadik féllel - ingatlantulajdonosok, fejlesztő cégek - történő tárgyalások során.

Minden esetben a bérlők mellett állunk. Sokéves tapasztalatainknak köszönhetően ismerjük a befektetők és az ingatlantulajdonosok lehetőségeit, és képesek vagyunk olyan hathatós megoldást találni, ami klienseink érdekeit tükrözi.

Függetlenség

Nem nyújtunk semminemű szolgáltatást olyan ingatlantulajdonosok részére, akik bérbe vagy használatba adják, illetve értékesíteni szeretnék saját ingatlanukat, és nem foglalkozunk ingatlanok értékének felbecsülésével sem. Tehát készek vagyunk érdeksúrlódás nélkül, mindenkor és bármilyen körülmények közt az általunk képviselt klienseink érdekeit hordó ügyekben síkra lépni.

Sikerünk kulcsfontosságú tényezője az ingatlanokat bérlő illetve használó szubjektumoknak nyújtott független szaktanácsadás.

Bizalom

A bizalom mindennemű üzleti együttműködésnél elengedhetetlen. Egy tipikus projekt keretén belül a mérlegelt kiválasztásra kerülő megoldásokkal kapcsolatos titoktartás részünkről természetes.

A bizalom és az információk bizalmas volta társaságunknál alapvető súllyal bír, s mi ezt minden esetben bármilyen nemű együttműködésünk alapszabályának tekintjük.